Kód látky: 630-10
Výprodej
Kód látky: 630-13
Výprodej
Kód látky: 129-15
Akční nabídka
Kód látky: 129-66
Akční nabídka
Kód látky: 131-15
Akční nabídka
Kód látky: 131-66
Akční nabídka
Kód látky: 132-15
Akční nabídka
Kód látky: 132-66
Akční nabídka
Kód látky: 125-25
Akční nabídka
Kód látky: 126-25
Akční nabídka
Kód látky: 126-29
Akční nabídka
Kód látky: 126-32
Akční nabídka
Kód látky: 126-69
Akční nabídka
Kód látky: 127-00
Akční nabídka
Kód látky: 127-01
Akční nabídka
Kód látky: 127-14
Akční nabídka
Kód látky: 127-15
Akční nabídka
Kód látky: 127-20
Akční nabídka
Kód látky: 127-24
Akční nabídka
Kód látky: 127-35
Akční nabídka
Kód látky: 127-46
Akční nabídka
Kód látky: 127-50
Akční nabídka
Kód látky: 127-52
Akční nabídka
Kód látky: 127-57
Akční nabídka
Kód látky: 127-61
Akční nabídka
Kód látky: 127-70
Akční nabídka
Kód látky: 127-72
Akční nabídka
Kód látky: 127-74
Akční nabídka
Kód látky: 127-75
Akční nabídka
Kód látky: 127-88
Akční nabídka
Kód látky: 127-92
Akční nabídka
Kód látky: 127-99
Akční nabídka
Kód látky: 122-01
Akční nabídka
Kód látky: 122-02
Akční nabídka
Kód látky: 122-04
Akční nabídka
Kód látky: 122-05
Akční nabídka
Kód látky: 122-06
Akční nabídka
Kód látky: 122-07
Akční nabídka
Kód látky: 122-08
Akční nabídka
Kód látky: 122-09
Akční nabídka
Kód látky: 123-05
Akční nabídka
Kód látky: 123-65
Akční nabídka
Kód látky: 124-05
Akční nabídka
Kód látky: 124-65
Akční nabídka
Kód látky: 140-44
Akční nabídka
Kód látky: 140-45
Akční nabídka
Kód látky: 140-46
Akční nabídka
Kód látky: 140-47
Akční nabídka
Kód látky: 140-48
Akční nabídka
Kód látky: 613-00
Akční nabídka
Kód látky: 613-01
Akční nabídka
Kód látky: 613-04
Akční nabídka
Kód látky: 613-13
Akční nabídka
Kód látky: 613-32
Akční nabídka
Kód látky: 613-67
Akční nabídka
Kód látky: 613-75
Akční nabídka
Kód látky: 613-81
Akční nabídka
Kód látky: 613-88
Akční nabídka
Kód látky: 140-11
Akční nabídka
Kód látky: 140-37
Akční nabídka
Kód látky: 140-38
Akční nabídka
Kód látky: 140-39
Akční nabídka
Kód látky: 140-55
Akční nabídka
Kód látky: 140-56
Akční nabídka
Kód látky: 140-81
Akční nabídka
Kód látky: 141-53
Akční nabídka
Kód látky: 302-01
Akční nabídka
Kód látky: 311-06
Akční nabídka
Kód látky: 311-09
Akční nabídka
Kód látky: 311-11
Akční nabídka
Kód látky: 311-12
Akční nabídka
Kód látky: 311-13
Akční nabídka
Kód látky: 311-14
Akční nabídka
Kód látky: 311-15
Akční nabídka
Kód látky: 311-16
Akční nabídka
Kód látky: 269-00
Akční nabídka
Kód látky: 269-01
Akční nabídka
Kód látky: 269-08
Akční nabídka
Kód látky: 269-12
Akční nabídka
Kód látky: 269-14
Akční nabídka
Kód látky: 269-17
Akční nabídka
Kód látky: 269-51
Akční nabídka
Kód látky: 269-53
Akční nabídka
Kód látky: 269-60
Akční nabídka
Kód látky: 269-61
Akční nabídka
Kód látky: 269-62
Akční nabídka
Kód látky: 269-63
Akční nabídka
Kód látky: 269-64
Akční nabídka
Kód látky: 269-65
Akční nabídka
Kód látky: 269-76
Akční nabídka
Kód látky: 269-80
Akční nabídka
Kód látky: 269-81
Akční nabídka
Kód látky: 269-92
Akční nabídka
Kód látky: 269-96
Akční nabídka
Kód látky: 269-99
Akční nabídka
Kód látky: 111-04
Akční nabídka
Kód látky: 135-00
Akční nabídka
Kód látky: 135-02
Akční nabídka
Kód látky: 135-06
Akční nabídka
Kód látky: 135-09
Akční nabídka
Kód látky: 135-10
Akční nabídka
Kód látky: 135-17
Akční nabídka
Kód látky: 135-20
Akční nabídka
Kód látky: 135-22
Akční nabídka
Kód látky: 137-53
Akční nabídka
Kód látky: 137-54
Akční nabídka
Kód látky: 137-84
Akční nabídka
Kód látky: 137-85
Akční nabídka
Kód látky: 139-00
Akční nabídka
Kód látky: 139-15
Akční nabídka
Kód látky: 139-19
Akční nabídka
Kód látky: 141-18
Akční nabídka
Kód látky: 141-19
Akční nabídka
Kód látky: 141-20
Akční nabídka
Kód látky: 141-21
Akční nabídka
Kód látky: 141-24
Akční nabídka
Kód látky: 141-26
Akční nabídka
Kód látky: 141-56
Akční nabídka
Kód látky: 141-63
Akční nabídka
Kód látky: 392-03
Akční nabídka
Kód látky: 392-04
Akční nabídka
Kód látky: 392-05
Akční nabídka
Kód látky: 140-41
Akční nabídka
Kód látky: 140-42
Akční nabídka
Kód látky: 141-06
Akční nabídka
Kód látky: 141-07
Akční nabídka
Kód látky: 141-14
Akční nabídka
Kód látky: 141-15
Akční nabídka
Kód látky: 141-16
Akční nabídka
Kód látky: 141-17
Akční nabídka
Kód látky: 142-07
Akční nabídka
Kód látky: 143-07
Akční nabídka
Kód látky: 702-00
Akční nabídka
Kód látky: 702-01
Akční nabídka
Kód látky: 702-02
Akční nabídka
Kód látky: 702-03
Akční nabídka
Kód látky: 702-04
Akční nabídka
Kód látky: 702-05
Akční nabídka
Kód látky: 702-06
Akční nabídka
Kód látky: 702-07
Akční nabídka
Kód látky: 702-08
Akční nabídka
Kód látky: 702-09
Akční nabídka
Kód látky: 702-10
Akční nabídka
Kód látky: 702-27
Akční nabídka
Kód látky: 702-28
Akční nabídka
Kód látky: 702-29
Akční nabídka
Kód látky: 702-30
Akční nabídka
Kód látky: 702-31
Akční nabídka
Kód látky: 702-32
Akční nabídka
Kód látky: 702-34
Akční nabídka
Kód látky: 133-01
Akční nabídka
Kód látky: 133-02
Akční nabídka
Kód látky: 133-04
Akční nabídka
Kód látky: 133-09
Akční nabídka
Kód látky: 133-12
Akční nabídka
Kód látky: 133-18
Akční nabídka
Kód látky: 133-19
Akční nabídka
Kód látky: 133-21
Akční nabídka
Kód látky: 133-23
Akční nabídka
Kód látky: 133-24
Akční nabídka
Kód látky: 133-32
Akční nabídka
Kód látky: 133-35
Akční nabídka
Kód látky: 133-36
Akční nabídka
Kód látky: 133-38
Akční nabídka
Kód látky: 133-43
Akční nabídka
Kód látky: 133-55
Akční nabídka
Kód látky: 133-60
Akční nabídka
Kód látky: 133-65
Akční nabídka
Kód látky: 133-99
Akční nabídka
Kód látky: 136-00
Akční nabídka
Kód látky: 136-01
Akční nabídka
Kód látky: 136-02
Akční nabídka
Kód látky: 136-03
Akční nabídka
Kód látky: 136-04
Akční nabídka
Kód látky: 136-05
Akční nabídka
Kód látky: 136-06
Akční nabídka
Kód látky: 136-07
Akční nabídka
Kód látky: 136-08
Akční nabídka
Kód látky: 136-09
Akční nabídka
Kód látky: 136-10
Akční nabídka
Kód látky: 136-11
Akční nabídka
Kód látky: 136-12
Akční nabídka
Kód látky: 136-13
Akční nabídka
Kód látky: 136-14
Akční nabídka
Kód látky: 136-15
Akční nabídka
Kód látky: 136-16
Akční nabídka
Kód látky: 136-17
Akční nabídka
Kód látky: 136-18
Akční nabídka
Kód látky: 136-19
Akční nabídka
Kód látky: 136-33
Akční nabídka
Kód látky: 136-34
Akční nabídka
Kód látky: 136-35
Akční nabídka
Kód látky: 136-36
Akční nabídka
Kód látky: 136-37
Akční nabídka
Kód látky: 137-46
Akční nabídka
Kód látky: 137-48
Akční nabídka
Kód látky: 137-50
Akční nabídka
Kód látky: 137-51
Akční nabídka
Kód látky: 137-64
Akční nabídka
Kód látky: 137-66
Akční nabídka
Kód látky: 137-67
Akční nabídka
Kód látky: 137-69
Akční nabídka
Kód látky: 137-72
Akční nabídka
Kód látky: 137-73
Akční nabídka
Kód látky: 140-18
Akční nabídka
Kód látky: 140-19
Akční nabídka
Kód látky: 140-20
Akční nabídka
Kód látky: 138-13
Výprodej
Kód látky: 138-14
Výprodej
Kód látky: 138-18
Výprodej
Kód látky: 138-23
Výprodej
Kód látky: 138-24
Výprodej
Kód látky: 138-26
Výprodej
Kód látky: 140-28
Výprodej
Kód látky: 140-29
Výprodej
Kód látky: 140-30
Výprodej
Kód látky: 140-31
Výprodej
Kód látky: 140-32
Výprodej
Kód látky: 140-33
Výprodej
Kód látky: 140-34
Výprodej
Kód látky: 140-35
Výprodej
Kód látky: 140-36
Výprodej
Kód látky: 130-08
Výprodej
Kód látky: 136-21
Výprodej
Kód látky: 136-22
Výprodej
Kód látky: 136-25
Výprodej
Kód látky: 137-55
Výprodej
Kód látky: 137-57
Výprodej
Kód látky: 137-58
Výprodej
Kód látky: 137-59
Výprodej
Kód látky: 138-20
Výprodej
Kód látky: 411-53
Výprodej
Kód látky: 630-04
Výprodej
Kód látky: 630-18
Výprodej
Kód látky: 630-20
Výprodej
Kód látky: 630-40
Výprodej
Kód látky: 151-00
Akční nabídka
Kód látky: 151-01
Akční nabídka
Kód látky: 151-02
Akční nabídka
Kód látky: 151-03
Akční nabídka
Kód látky: 151-04
Akční nabídka
Kód látky: 151-05
Akční nabídka
Kód látky: 140-22
Akční nabídka
Kód látky: 140-23
Akční nabídka
Kód látky: 140-24
Akční nabídka
Kód látky: 140-25
Akční nabídka
Kód látky: 140-26
Akční nabídka
Kód látky: 140-27
Akční nabídka
Kód látky: 141-54
Akční nabídka
Kód látky: 141-55
Akční nabídka
Kód látky: 141-57
Akční nabídka
Kód látky: 141-58
Akční nabídka
Kód látky: 141-59
Akční nabídka
Kód látky: 137-74
Akční nabídka
Kód látky: 137-75
Akční nabídka
Kód látky: 137-76
Akční nabídka
Kód látky: 137-77
Akční nabídka
Kód látky: 137-78
Akční nabídka
Kód látky: 137-79
Akční nabídka
Kód látky: 137-80
Akční nabídka
Kód látky: 137-86
Akční nabídka
Kód látky: 137-87
Akční nabídka
Kód látky: 137-88
Akční nabídka
Kód látky: 137-89
Akční nabídka
Kód látky: 137-90
Akční nabídka
Kód látky: 137-91
Akční nabídka
Kód látky: 137-81
Akční nabídka
Kód látky: 137-82
Akční nabídka
Kód látky: 137-83
Akční nabídka
Kód látky: 140-00
Akční nabídka
Kód látky: 140-01
Akční nabídka
Kód látky: 140-02
Akční nabídka
Kód látky: 140-03
Akční nabídka
Kód látky: 140-04
Akční nabídka
Kód látky: 140-05
Akční nabídka
Kód látky: 140-06
Akční nabídka
Kód látky: 140-07
Akční nabídka
Kód látky: 140-08
Akční nabídka
Kód látky: 140-09
Akční nabídka
Kód látky: 140-10
Akční nabídka
Kód látky: 140-66
Akční nabídka
Kód látky: 140-67
Akční nabídka
Kód látky: 140-68
Akční nabídka
Kód látky: 140-69
Akční nabídka
Kód látky: 140-70
Akční nabídka
Kód látky: 140-71
Akční nabídka
Kód látky: 140-72
Akční nabídka
Kód látky: 140-73
Akční nabídka
Kód látky: 140-74
Akční nabídka
Kód látky: 140-75
Akční nabídka
Kód látky: 140-76
Akční nabídka
Kód látky: 140-12
Akční nabídka
Kód látky: 140-14
Akční nabídka
Kód látky: 140-17
Akční nabídka
Kód látky: 140-62
Akční nabídka
Kód látky: 140-63
Akční nabídka
Kód látky: 140-65
Akční nabídka
Kód látky: 140-49
Akční nabídka
Kód látky: 140-50
Akční nabídka
Kód látky: 140-51
Akční nabídka
Kód látky: 140-61
Akční nabídka
Kód látky: 135-08
Akční nabídka
Kód látky: 135-15
Akční nabídka
Kód látky: 137-60
Akční nabídka
Kód látky: 140-82
Akční nabídka
Kód látky: 140-91
Akční nabídka
Kód látky: 140-99
Akční nabídka
Kód látky: 141-01
Akční nabídka
Kód látky: 150-05
Akční nabídka
Kód látky: 150-20
Akční nabídka
Kód látky: 629-10
Akční nabídka
Kód látky: 629-17
Akční nabídka
Kód látky: 141-44
Akční nabídka
Kód látky: 141-45
Akční nabídka
Kód látky: 141-46
Akční nabídka
Kód látky: 141-47
Akční nabídka
Kód látky: 141-48
Akční nabídka
Kód látky: 141-49
Akční nabídka
Kód látky: 141-22
Akční nabídka
Kód látky: 141-23
Akční nabídka
Kód látky: 141-42
Akční nabídka
Kód látky: 141-43
Akční nabídka
Kód látky: 141-60
Akční nabídka
Kód látky: 141-61
Akční nabídka
Kód látky: 141-62
Akční nabídka
Kód látky: 141-64
Akční nabídka
Kód látky: 141-65
Akční nabídka
Kód látky: 141-71
Akční nabídka
Kód látky: 141-33
Akční nabídka
Kód látky: 141-34
Akční nabídka
Kód látky: 141-35
Akční nabídka
Kód látky: 141-36
Akční nabídka
Kód látky: 141-37
Akční nabídka
Kód látky: 141-38
Akční nabídka
Kód látky: 141-39
Akční nabídka
Kód látky: 141-40
Akční nabídka
Kód látky: 141-41
Akční nabídka
Kód látky: 141-27
Akční nabídka
Kód látky: 141-28
Akční nabídka
Kód látky: 141-29
Akční nabídka
Kód látky: 141-50
Akční nabídka
Kód látky: 141-51
Akční nabídka
Kód látky: 141-52
Akční nabídka
Římská roleta Duo v kolekci Jupiter, látka: 127-74
Římská roleta Duo v kolekci Jupiter, látka: 127-74
  • Doporučte svým známým
  • tisk
  • Facebook
  • Pinterest

Výrobek šitý na míru podle zadaných údajů zákazníkem NELZE vrátit !

min: 50, max: 180
min: 60, max: 220
Podklad:
Množství ks

Dvojitá římská roleta - spojuje  v sobě funkci záclony i závěsu. Nahoře dekorační látka, podklad voál, dva nezávislé ovládací mechanismy ( šňůrkové)., ovládání umístěno vlevo a vpravo. Roleta je montována na hliníkové liště , montáž na stěnu, na strop nebo přímo na okno ( nutno doobjednat okenní úchyty - viz příslušenství ) . Velikost - plocha podkladu ( voálu) je vždy užší a kratší o cca 1 cm , než velikost horní látky.

Tolerance rozměrů je +/- 2cm. Vzor na látce není sesouhlasen, takže při zavěšení závěsů vedle sebe nemusí být poloha vzoru identická. Při nastavených různých délkách rolet  také  vodorovné kanálky nebudou ve stejné výšce.  Je-li roleta širší než 130cm, má došité boky z obou stran z téže látky - je to z důvodů výrobní šířky látek, která je 140 cm.

Šíři rolety doporučujeme volit o 10 cm širší, než je velikost stavebního otvoru.

UPOZORNĚNÍ - při zadávání délky rolety je třeba počítat s tím, že po vytažení rolety se vytvoří záhyby, které budou mít výšku cca 25-30 cm. Pokud chcete okno běžně plně otevírat do boku, je proto nutno při montáži na stěnu umístit hliníkovou lištu s mechanismem výše nad okno tak, aby její spodní hrana byla o tuto hodnotu NAD OKRAJEM KŘÍDLA OKNA. 

Pokud budete běžně okno pouze vyklápět a jenom ojediněle ( např. pro mytí) jej budete plně otevírat, umístěte lištu cca 5-10 cm ( je to estetičtější) nad okraj okenního výklenku. V nutném případě pak záhyby rolety nadzvednete.  Délka rolety se udává od pozice horní hrany montážní lišty dolů obvykle po parapet. Obdobně to platí pro montáž na strop. 

 Tolerance rozměrů +/- 2cm

 

Látka výrobku

Dekoria Kód látky: 127-74
Látka 127-74

Nesušit v bubnové sušičce Žehlit při teplotě max. 110ºC Bělení zakázáno Chemické čištění perchlóretylénem, čistým alkoholem R 111 & R113 Šetrné praní - max teplota 30ºC

Římské rolety Dekorační látky

Kolekce: Jupiter
Kód látky: 127-74
Složení: 35% bavlna, 65% polyester
Šíře látky: 140cm
Barva: levandule
Srážlivost: 4%
Charakteristika látek: matné, oboustranné
Stupeň zastínění: střední zastínění

Cena od 352,00 Kč

P Jupiter

Nahoru
Kostenlose Stoffproben